Everfresh Frukt o Grönsaker

Symboler

 

EU-ekologisk

Europalövet - EU:s nya ekologiska logga

EU vill genom sitt ekologiska märke underlätta för konsumenterna att känna igen ekologiska livsmedel. Ekologisk odling innebär att producenten inte använder konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade organismer (GMO). För att en produkt ska få marknadsföras som ekologisk i EU-länderna måste den produceras enligt EU:s förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och kontrolleras av en godkänd kontrollorganisation. Europalövet är EU:s nya symbol för ekologiska livsmedel och kommer fr o m 1 juli 2010 att vara obligatorisk på alla ekologiska produkter från EU.  

Jordbruksverket 

                        

 KRAV 

KRAV arbetar för att hjälpa konsumenten nå en hållbar livsstil. KRAVs huvudfokus ligger inom god miljö, hälsa och djuromsorg samt socialt ansvar. KRAV-märket hittar du på ekologisk mat som också kan vara ursprungsmärkt samt på hållbart fångad fisk. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO används inte i produktionen och hårda krav ställs på djuromsorgen. Man arbetar genom hela kedjan, från lantbruk till livsmedelsproduktion samt även med KRAV-märkning av restaurang och butik. Verksamheten kontrolleras minst en gång per år. Den som uppfyller KRAVs regelverk uppfyller också EU:s förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. I och med att KRAV fram till 2012 inför nya klimatregler lanseras ett nytt KRAV-märke.    

KRAV  

         

Svenskt Sigill 

Kvalitetsmärket för svenska livsmedel och växter som garanterar att råvaran har producerats på kontrollerade svenska gårdar. Gårdarna möter Svensk Sigills krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap. Att reglerna följs garanteras av ett oberoende certifieringsorgan. Märkta produkter kan spåras tillbaka till producenterna.

Svenskt Sigill  

    

Demeter   

Svenska Demeterförbundet är en kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Det är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Alla som blir auktoriserade av Demeterförbundet, är också kontrollerade enligt EU:s förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Demeter   

    

SMAK      

Smak är ett kvalitetsmärke på potatis som finns i två kvalitetsklasser för hushåll, klass 1 och klass 2. Stiftelsen Potatisbranschen har fastställt kvalitetsreglerna.

SMAK 

       

Rättvisemärkt  

Rättvisemärkningen är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Rättvisemärkt  

 

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell naturskyddsorganisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas fram i samarbete med lokala naturskyddsorganisationer.

Rainforest Alliance 

     

Änglamark  

Är Coops eget märke för ekologiska och miljömärkta varor. Det finns i tre varianter: ”Ekologi” som finns på livsmedel, ”Miljö” för allt man använder i hushållet, och ”Sensibel” för det man använder på kroppen.

COOP 

     

Nyckelhålet

Nyckelhålet gör det enklare att välja hälsosamt. Märkningen finns främst på färdigförpackade mejeri-, fisk och köttprodukter, bröd, müsli, pasta men återfinns även på oförpackad fisk, frukt och grönt. Märkningen signalerar mindre fett, mättat fett, salt eller socker och mer fibrer än motsvarande alternativ.

Livsmedelsverket 

    

Glaset och gaffeln

Symbolen får användas på förpackningsmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel som uppfyller kraven i EG-lagstiftningen.

The European Commission

    

Returpilar 

Returpilar finns på förpackningar av papper, papp, kartong och well. Returpilarna visar att varan kan lämnas till återvinning. Det finns dock ingen garanti för att återvinning existerar. 

Förpacknings & tidningsinsamlingen 

    

Den gröna punkten 

Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen saluförs. I Sverige är det REPA som har varumärkesrätten för Gröna Punkten, och det är bara företag som är anslutna till REPA som får använda symbolen här.

Förpacknings & tidningsinsamlingen    

 

Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00