Everfresh Frukt o Grönsaker

Citrusfrukter

Citrusfrukter är samlingsnamnet på en mångfald av saftrika frukter såsom, apelsiner, clementiner, citroner, lime, Kumquat, Pomelo, Sweetie, Ugli, Pomerans och många fler fyndigt namngivna frukter.

Förr i tiden var många av dessa frukter starkt förknippade med först juletid och sedermera med vintertid. Idag har vi många av citrusfrukterna året runt, det är bara länderna och världsdelarna som skiftar, alltefter årstid.

 

 

Apelsin Kefirlime Pomelo
Apelsin Chocolate Kumquat Pomerans
Citron Lime Satsumas
Clementin Lime Meyer Sweetie
Fingerlime Limequat Ugli
Grapefrukt Minneola
Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00