Everfresh Frukt o Grönsaker

Vår affärsidé

Everfresh ska alltid vara ”just-in-time” med rätt information - om rätt produkt - till rätt pris, den enklaste och billigaste vägen. Vår affärsidé skall varje dag fungera som ett handelsavtal för våra leverantörer, som levnadsregler för oss anställda och ett löfte till våra kunder.

Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00