Everfresh Frukt o Grönsaker

Uppvärmning med biogas

Uppvärmning med biogas - ett slutet kretslopp på riktigt.

Everfresh AB i Helsingborg levererar allt sitt organiska avfall till återvinningsföretaget NSR, som gör biogas av detta avfall.

Nu köper Everfresh, möjliggjort via ett leveransavtal mellan NSR och vår gasleverantör Öresundskraft, biogas som är framställt av vårt egna organiska avfall, för uppvärmning av hela vår fastighet på Långeberga Industriområde i Helsingborg.

Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00