Everfresh Frukt o Grönsaker

Miljöarbete

Vår anläggning på Långebergaområdet i Helsingborg drivs enbart med förnyelsebar energi.

Elen som förbrukas är grön, dvs den kommer från förnyelsebara energikällor som vatten- och vindkraft.

Uppvärmning av kontorsytor och kranvatten görs av återvinningsvärme från kylsystemet på lagret eller av biogas producerat vårt egna organiska avfall. På så sätt förbrukar vi inga fossila bränslen i vårt hus!

Den bästa energin är dock den som aldrig förbrukas och många åtgärder görs för att minska vår totala energiförbrukning, t ex:

- Byte till energisnål LED-belysning på lagret och i kontorslokaler

- Nya portar och ytterdörrar på lagret med bra isolerande förmåga för att minska energianvändningen

- Belysning styrd av rörelsesensorer så att lampor bara lyser när någon är i lokalen

- Behovsanpassad ventilation som endast är igång arbetstid när den behövs

 

Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00