Everfresh Frukt o Grönsaker

EU's kvalitetsnormer

Inom EU finns gemensamma kvalitetsnormer som är obligatoriska för i stort sett alla som handlar med frukt och grönsaker. I Sverige ansvarar Jordbruksverkets för vidareutveckling av normerna och deras tillsynsenheter gör stickprovskontroller i alla handelsled för att kontrollera att de efterlevs. För 10 produkter finns specifika kvalitetsnormer och för övriga produkter gäller den allmänna kvalitetsnormen. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om  EU:s kvalitetsnormer för färska frukter och grönsaker.

Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00