Everfresh Frukt o Grönsaker

Dokument för nedladdning

BRC Global Standard for Food Safety och BRC traded goods module

Everfresh samt vår logistiklösning, ompackning och sortering och bananmogning ingår i Total Produce Nordic AB är certifierat enligt BRC Global Standard för Livsmedelssäkerhet, samt tilläggsmodulen traded goods. Läs mer här.

 

Certifikat för ekologisk produktion

Everfresh's certifikat för ekologisk produktion i enlighet med

EG-förordningen om ekologisk produktion och enligt KRAV:s regler.

 

Kundverifikat TMR

Everfresh har valt att fullgöra sitt producentansvar genom TMR.

TMR ansvarar för att förpacknigar samlas in och återvinns enligt förpackningsförordningen.

Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00