Everfresh Frukt o Grönsaker

Vanligaste frågorna

FRÅGA: Måste ni använda så mycket förpackningar, det är väl inte miljövänligt? Kan butikerna inte ha produkterna i lösvikt i stället?

SVAR: Väldigt många butiker har börjat ta in ekologiska produkter i sitt sortiment, vilket känns mycket positivt. För att få lov att hantera både ekologiska och konventionella produkter (av samma artikel) måste butiken kunna särskilja produkterna åt. Då måste produkterna förpackas. Butiker som enbart säljer ekologiska eller konventionella produkter av en och samma artikel behöver egentligen inte förpacka sina produkter. Detta gäller även butiker som är KRAV-certifierade, som givetvis måste kunna särskilja konventionella och ekologiska produkter åt, men som har rätt att hantera lösvikt.

Det är lätt att bara se förpackningarna som en bov i miljösammanhang och när man använder förpackningar enbart för att särskilja konventionella produkter från ekologiska produkter är det givetvis olyckligt, men ibland är förpackningen av godo.

Förpackningar kan i många fall bidra till att öka hållbarheten på produkterna. I Sverige idag slängs ca 25% av all mat och det bidrar till en otroligt stor miljöpåverkan. Kan man genom t ex förpackningar, underlätta hanteringen, minska en produkts känslighet och öka dess hållbarhet, så kan man minska spillet och på så vis minska miljöpåverkan.

Alltså, det gäller att se helheten! Förpackningen ska i bästa fall bara användas om den ger ett mervärde.

 

FRÅGA: Varför är inte alla frukter och grönsaker märkta med datummärkning?

SVAR: De färska frukter och grönsaker som måste märkas med bäst före-dag enligt märkningslagstiftningen är produkter som skalats, skurits i bitar eller behandlats på liknande sätt samt groende frön och liknande produkter som groddar av baljväxter. Produkter som endast skördats behöver alltså inte märkas med bäst före.

Det är dock frivilligt att märka med bäst före på produkter som inte omfattas av lagstiftningen om producent vill det.

En annan datummärkning som förekommer på frukt och grönt är packdatum som är helt frivilligt och inte styrd av någon lagstiftning.

 

FRÅGA: Vad innebär det att en produkt är på Livsmedelsverkets svarta lista?

SVAR: Inom EU finns gemensamma gränsvärden för rester av bekämpningsmedel. Livsmedelsverket gör stickprovskontroller av bekämpningsmedelshalter i frukt och grönt. Visar kontrollen att en vara innehåller resthalter av bekämpningsmedel över gällande gränsvärde utfärdas ett saluförbud, som innebär att produkterna från berörd odlare/leverantör inte får saluhållas förrän partiet anmälts, undersökts och godkänts av Livsmedelsverket.

Svarta listan är en sammanställning över varupartier som i Sverige försetts med saluförbud med anledning av otillåtet innehåll av bekämpningsmedel. 

 

 

 


Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00