Everfresh Frukt o Grönsaker

April 2014

Potatis

Under perioden mars/april är det många hobbyodlare tillsammans med ”riktiga” potatisbönder som får ner sina sättpotatisar i jorden. Det som styr tidpunkten är jordvärmen som måste ha kommit upp till cirka 7 – 8 grader Celsius för att det skall kunna fungera som naturen har tänkt sig.
Potatisen, som har sitt ursprung i Sydamerika, är ett av världens absolut viktigaste födoämnen och finns i de flesta länder runt hela globen.
Familjen kan vid första anblicken på släktträdet kännas lite spretig med äggplanta, paprika, chili och tobak som nära familjemedlemmar.  

Det är också inbördes skillnader mellan olika potatissorter och vid vilken tidpunkt på året som man skördar dessa.

Enligt SMAK, Svensk Matpotatiskontroll, finns det fyra definitioner på potatis, beroende på vilken tid på året som man skördar knölarna.

Primörpotatis är potatis som förgrotts och odlats under plast- eller vävtäckning och som skördas med grön blast och ett skal som inte är moget.

Färskpotatis är potatis som skördats före fullständig mognad och för försäljning direkt efter upptagningen. Skalet, som kan vara lite flossigt, kan lätt avlägsnas utan skalning.

Sommarpotatis är potatis som skördats skalmogen eller praktiskt taget skalmogen och är avsedd för försäljning direkt efter skörd.

Vinterpotatis är potatis som mognat och bildat ett fast skal som gör den lämplig för lagring innan försäljningen.

Det finns fler än 5000 sorters potatisar och givetvis finns det i en sådan mångfald en hel massa skiftande egenskaper, smaker och användningsområden.
Det är viktigt, för att uppnå det bästa resultat, att man vet hur potatisen fungerar vid tillagning. Det är helt olika sortegenskaper som efterfrågas om man exempelvis skall göra en mos eller om man skall tillaga en gratäng.

Det finns otaliga recept med potatis och det finns mycken samlad kunskap om allt man kan tänkas vilja veta om potatisen.
En bra informationskälla är Svensk Potatis som har en riktigt informativ hemsida.

Fler månadens produkter
Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00