Everfresh Frukt o Grönsaker

Maj 2012

Citronen har en något udda barndom och uppväxt och historikerna har många och olika teorier om ursprung och tillkomst. Den franske botanikern Georges Gallesio konstaterade att anledningen till den dunkla historien låg i att "eftersom detta inträffade under okunninghetens och barbariets tidevarv, har händelsen blivit insvept i dunkla dimmor". Vad vi vet är i varje fall att den första riktiga odlingen av citroner i Europa skedde i trakterna runt Genua i mitten av 1400-talet. 

Citronen tillhör familjen vinruteväxter och är en hybrid mellan olika citrusfrukter där suckatcitron, lime, pompelmus och storcitrus är några av förslagen på möjliga spontankorsningar. Den växer på en taggig buske eller, som oftast i kommersiell odling, på små träd som är mellan 3-6 meter höga.

Citronträdet blommar nästan hela året och bär därför ofta frukt och blommor samtidigt och skörden av citroner i medelhavsområdet pågår också i princip året runt.

Skördeutfallet varierar också mellan de olika sorterna och som jämförelse kan nämnas att den turkiska sorten Lamas ger en årlig skörd alltmeden den italienska sorten Fumminello ger fyra årliga skördar.

Det finns otaliga, mer eller midre vetenskapliga, berättelser om hur citroner har använts under historiens gång och alla dess aktiva verkningsområden.

Läs mer på denna hemsida under rubriken "Visste du att" där bruket av citroner förekommer i allehanda situationer och med många finurliga förslag på hur du kan använda denna mångfacetterde frukt.

Fler månadens produkter
Everfresh AB • Långebergavägen 190 • 256 69 Helsingborg • 042 450 23 00